Adopce dítěte, jak probíhá a na co se připravit?

Osvojení, neboli adopce, patří k nejzásadnějšímu rozhodnutí ve vašem životě. Ať už se rozhodujete, nebo jste se rozhodli osvojit dítě, chci vás tímto článkem podpořit. Vím, jak je těžké učinit první krok. Ten krok do neznáma. Vím, jaké jsou na začátku z celého procesu obavy.

Věřím, že si pokládáte otázky:

 • Jak moc je náročný celý proces?
 • Zvládnu přijmout dítě do péče?
 • Je to psychicky náročné?
 • Jak dlouho to bude trvat?
 • Jak dlouho budu čekat na dítě?
 • Jak to oznámit okolí?

Já ty obavy měla, protože když jsem si vyhledala na internetu, co vše mě čeká a jak může být celý proces zdlouhavý a vleklý, spíše mě to odradilo než podpořilo. Procesem adopce jsme prošli za 15 měsíců od podání žádosti. Na naší vysněnou holčičku jsme čekali 9 měsíců, jako těhotenství.

A jaký mám z toho pocit teď? Bylo to jedno z našich nejlepších rozhodnutí. Díky náhradní rodinné péči jsem maminkou a v následujících řádcích vám popíšu, jak takový proces adopce může vypadat a že není čeho se obávat.

Na konci vás čeká to nejlepší. Reálný cíl! Budete rodina. 

‘‘Dobrý den, máme zájem o náhradní rodinnou péči, rádi bychom si u Vás sjednali osobní schůzku‘‘

Jedna obyčejná věta a přesto je těžké ji vyslovit, nebo napsat.

První krok vede na OSPOD – orgán sociálně právní ochrany dětí.

Schůzky se sociální pracovnicí probíhají obvykle dvě. Společná na úřadě a poté doma. Sociální pracovnice, ke které se dostavíte na schůzku, vám vysvětlí celý proces osvojení i naznačí, jak může probíhat následný soudní proces. Zároveň po vás bude požadovat doplnit dokumentaci, která je potřebná k dalšímu posuzování.

Většinou sama požádá o výpis z rejstříků trestů a domluví si s vámi následnou schůzku u vás doma. Z doslechu vím, že tyto schůzky probíhají v pozitivním duchu. Stalo se tak i u nás. Bude se zajímat, jaké máte prostředí, představu o dítěti, které toužíte přijmout a předpoklady vychovávat dítě.

Rozhovor probíhá formou otázek, aby zjistila:

 • jak pevný je váš vztah,
 • stabilita zaměstnání,
 • společné zájmy, prostředí,
 • motivace, která vás vedla k podání žádosti.

Pokud neshledá závažné důvody, které brání k přijetí dítěte, vaši spisovou dokumentaci předá na Krajský úřad. Ten vás poté kontaktuje ohledně psychologického posouzení a přípravných kurzů.

Proč probíhá psychologické posouzení?

Psychologické posouzení probíhá z důvodu, aby pro dítě našli ty nejvhodnější rodiče. Chtějí mít jistotu, zda právě vy jste dostatečně silní a psychicky odolní, vše kolem osvojení zvládnout. Posouzení probíhá formou společného sezení, poté může být i každý zvlášť. Psycholog se zaměří, na vaší osobnost, stabilitu partnerského vztahu, důkladně rozebere vaše dětství a rodinu. Poté sepíše závěrečný posudek, který předá na Krajský úřad.

Co je cílem o vás zjistit?

– charakteristiku vaší osobnosti a psychický stav. 

– motivaci k přijetí dítěte a schopnost zajistit péči. 

– aktuální stav partnerského vztahu a připravenost členů rodiny. 

– vyrovnání se s vlastními životními ztrátami

– míra připravenosti pomoci přijatému dítěti zvládnout ztrátu. 

– schopnost s dítětem vytvářet bezpečné vazby a ochota k seberozvoji. 

-výchovné dovednosti a míra pochopení rozvíjení vztahů přijatého dítěte s biologickou rodinou. 

Součástí procesu jsou také přípravné kurzy.

Posláním kurzů je, jak se co nejlépe připravit na všechny možné situace, které vás mohou s osvojeným dítětem potkat. Ujasnit představy o tom, jaké děťátko můžete do své péče přijmout.

DŮVODY, PROČ SE RODIČE SVÝCH DĚTI VZDAJÍ?

 1. Rodiče, kteří se o své dítě starat nechtějí

Narození dítěte se pro rodiče stává složitou situací, kterou pro svou nezralost a neschopnost poradit si s vlastním životem neumějí zvládnout.

 1. Rodiče, kteří se o své dítě starat nemohou

Rodiče zemřeli, nebo jsou to rodiče, kteří se o své dítě starat chtějí, ale brání jim v tom překážka. Může to být např. jejich onemocnění, invalidita, vazba apod.

 1. Rodiče, kteří se o své dítě starat neumějí

Zpravidla se jedná o děti zanedbávané, týrané, zneužívané, ohrožené výchovou a péčí svých rodičů.

Budete pracovat ve skupinách formou hry, zpracovávat domácí úkoly, dostanete tipy na zhlédnutí filmů a dokumentů, zaměříte se, jaký typ výchovy je ten správný. Seznámíte se s páry, kteří budou stejně naladění jako vy, což je velmi pozitivní a s většinou zůstanete v kontaktu. Inspirace pro vás: všem párům od nás z přípravných kurzů zazvonil kouzelný telefon do 9 měsíců. Po roce jsme se všichni sešli jako šťastní rodiče. 

Zaměříte se také na:
 
 • Attachment
 • Terapeutické rodičovství
 • ZTRÁTA
 • Co je kniha života
 • Přechod dítěte z porodnice a od pěstounů k vám
 • Jak může probíhat kontakt s biologickou rodinou?
 • Identita dítěte
 • Jak s dítětem mluvit o adopci a mnoho dalšího…
Přípravné kurzy vám dají skvělé základy, většinou to jimi nekončí. Náhradní rodičovství je odlišné oproti klasickému bio rodičovství. Je určitě vhodné další vzděláváni. Organizace Dobrá rodina velmi intenzivně pořádá semináře, kterých jsem se účastnila v období čekání na kouzelný telefon. 
 

Na základě odborného psychologického posouzení a absolvování přípravných kurzů, vydá příslušný Krajský úřad rozhodnutí o vašem zařazení do evidence čekatelů. Oznámení obdržíte písemnou formou a vy se stanete šťastnými čekateli.

Začnete být blíže a blíže ke splnění Vašeho snu. Snu být rodinou. Čekání může být různě dlouhé, dle kraje a počtu dětí k adopci.

KOUZELNÝ TELEFON může zazvonit kdykoliv.

Toto čekání si můžete zkrátit výbavou dětského pokojíčku, naladění se na příchod miminka, četbou odborné literatury a také trávení společného volného času. Neváhejte a dělejte vše, co je vám milé, ať získáte dostatek energie a duševní pohody, kterou pak snadno předáte svému dítěti. Jak jsem příchod naší holčičky ještě podporovala? Inspirujte se v dalším z mých článků, ve kterém jsem se o své tajemství podělila. 

SHRNUTÍ:

Když se nyní ohlédnu, bylo to vše snadnější, než jsem si na začátku myslela. A věřím, že také dospějete k tomuto názoru. Občas mě zamrzí, že jsme žádost na adopci nepodali mnohem dříve. Já vím, vše má svůj čas. My jsme ten čas potřebovali až příliš dlouhý.

Mrzí mě, že mi o možnosti náhradní rodinné péče neřekl můj gynekolog, nebo lékaři v IVF centru, když jsme řešili naší neplodnost. Tak moc jsme tenkrát potřebovali podporu. Možná by mi to pomohlo, nakoplo k dřívějšímu rozhodnutí. Tak jsem k adopci musela dospět a dozrát sama. Pravdou je, že ten dlouhý čas, který jsem tak moc potřebovala, ze mě udělal lepšího člověka, silnějšího pro naší dceru.

Jsem máma, jsem úžasná máma téměř po 11 letech. 

11 let jsem čekala, až obejmu v náručí mojí dceru. Cítím jakoby ke mně patřila už dávno! Potřebovaly jsme tolik času, abychom mohly být spolu. Ani na minutu mě nenapadlo, že není biologicky moje, že jsem jí neporodila. Moje láska k ní je tak silná, bezpodmínečná…Kdybych věděla, že mě jednou v životě potká takové štěstí, tak moc bych se nestresovala, že nemůžu otěhotnět a mít děti. 
 
Mám teď všechno, co jsem si přála. Můj život je konečně naplněný rodinným štěstím a láskou. Miluji svůj život, miluji tebe naše holčičko, protože ty jsi můj život. Chci vás inspirovat, abyste zbytečně neztráceli svůj čas. Pokud přemýšlíte nad podáním žádosti, udělejte to.
 

Cítíte, že stále nemáte odpovědi na všechny vaše otázky, potřebujete ještě více informací? Stáhněte si bezplatně můj eBook  Adopce bez obav aneb jak na to, který vám přiblíží celý proces v 9 jasných a výstižných bodech. 

Přeji vám, abyste brzy docílili svého snu. Snu, stát se rodinou.

Hodně štěstí.

S láskou a úctou

Kateřinna